Jak to się robi w Ekwadorze

Walka z warrozą

Amitrazą 12,5% (Taktic) w ilości 4 ml, nasączany jest pasek tektury 3 cm x 22 cm, który jest aplikowany do rodziny pszczelej, obsiadającej korpus Langstrotha standart o ramce 448 mm x 232 mm. Pasek jest umieszczany pomiędzy czerwiem.

Przetrzymywany jest w ulu minimum przez 3 dni.

Nie stosuje się w okresie zbioru nektaru.