CCD, warroza, matki pszczele część IV

Miesiąc przemyśleń, miesiąc z ciągle zmieniającą się wizją, przedstawienia Wam sposobu ratowania pszczół. Wiele telefonicznych rozmów z pszczelarzami, wiele informacji, nigdy wcześniej nie docierających do mnie. Mój brudnopis, dotyczący tej ostatniej części, która miała służyć pszczołom i pszczelarzom, w walce z warrozą liczy prawie cztery kartki.  – To co robiłem, niekiedy na wyrost, instruktażowo na jesieni, już znacie. Myślę, że doświadczenie, które przed paroma dniami rozpoczęliśmy, pozwoli nam bardziej poznać temat migracji i rozwoju warrozy w rodzinie pszczelej jak również działanie Takticu na matki pszczele i pszczoły.

29 stycznia rozpocząłem monitorowanie warrozy w jedenej z rodzin pszczelich.

Wielka prośba do Wszystkich Was, decydujących się stosować do walki z warrozą, jakiekolwiek i w jakikolwiek sposób, środki chemiczne dostępne w handlu.

Dbajcie przede wszystkim o własne zdrowie i proszę o przetrzeganie przepisów BHP, umieszczonych na opakowaniach.

Wasze zdrowie jest najważniejsze, ważniejsze aniżeli zdrowie pszczół.

Zapraszam do działu „warroza-całoroczne doświadczenie”