Matki Pszczele

Tak zimuje 25.01.2015 rodzinka pszczela, na małych ramkach z ula ośmiorodzinnego w korpusie Langstrotha 3/4

Rodzina zimuje na małych ramkach

Rodzina zimuje na małych ramkach

 

*************************************************************************

W roku 2015, dostępne będą wybrane królowe rasy Buckfast spośród linii:
Alis Sword * Anatolica * Capensis * Elgon * Lamarckii * Margret’s Hive * Meda * Monticola * Primorski * Sahariensis * Lunden Resistance Bees.

Od 2015 roku, nie będziemy prowadzić zbiorczych hodowli z kilku linii jednocześnie.
Codziennie będą porody wyłącznie jednej linii.
Nie będziemy również wysyłać królowych z każdej z wymienionych linii.
Część linii, będzie wyłącznie stroną ojcowską.
W przypadku matek pszczelich nieunasiennionych, możliwa będzie wysyłka królowych z jednej linii dziennie.

Wysyłki matek pszczelich unasiennionych z różnych linii w jednej przesyłce, w zależności od ich dostępności.

Ceny matek pszczelich

*Matki pszczele nieunasiennione, selekcjonowane – 25 zł.
Od połowy maja do końca lipca.

*Matki pszczele unasiennione naturalnie w punkcie kopulacyjnym w Starej Słupi, selekcjonowane, ze sprawdzonym czerwiem krytym – 100 zł.
Od początku czerwca.

*Matki pszczele unasiennione naturalnie w punkcie kopulacyjnym w Starej Słupi, selekcjonowane, ze sprawdzonym pogłowiem pszczół – 160 zł.
Od początku sierpnia.

*Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej za pobraniem w kolejności składania zamówień.

Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę złożyć zamówienie, proszę pisać na adres matkipszczele@gmail.com – wysłać sms lub dzwonić – 502 575 960

Polbart & Buckfasty 2015

Buckfast
1B65(POL) = B11(KK) hbg B108(CHP)
2B65(POL) = B11(KK) hbg B108(CHP)
3B65(POL) = B11(KK) hbg B108(CHP)
B5(POL) = B5(KK) ins B46(HA)
1B78(POL) = B65(KK) hbg B45(RS)
2B78(POL) = B65(KK) hbg B45(RS)
B208(POL) = B101(MD) lthl B34(CS)
B319(POL) =
Buckfast x Capensis
B320(POL) = B142(MD) lthl GR23(TR)
B366(POL) = B144(JG) lthl G23(TR)
Juhani Lunden Varroa Resistance
1VR58(POL) = B58(JL) ins B29(JL)
2VR58(POL) = B58(JL) ins B29(JL)

1B102POL) =
2B102(POL) =
3B102(POL) =
4B102(POL) =
B-Israel ins Pure Ligustica
B300(POL) =
Margret Hive
MG1(POL) =
Alis Sword
1AS30(POL) =
2AS30(POL) =
3AS30(POL) =
Anatolica
A405(POL) =
Sahariensis x Sahariensis
1S127(POL) = S127(HST) Valors Mountain B269(NE)
Sahariensis x Anatolica Bayburt
2S127(POL) = S127(HST) hbg B101(CHP)
Lamarckii Egipt x Sahariensis
E300POL) = E300(HST) Valor Mountain B269(NE)
Ligurica Kangaroo Island x Sahariesis
B63(POL) = B63(HST) lthl B200(BB)
Meda Iran x Sahariensis
B83(POL) = B83(HST) Valors Mountain B269(NE)
Anatolica Sinop 62 x Anatolica Bayburt
B38(POL) = B38(HST) hbg B101(HP)
Monticola x Anatolica Bayburt
1M88(POL) = M88(HST) hbg B101(CHP)
Monticola x Sahariensis
2M88(POL) = M88(HST) lthl B200(BB)
3M88(POL) = M88(HST) Valors Mountain B269(NE)
Elgon x Buckfast
EL506(POL) = EL506(KK) ins B5(HA)
EL84(POL) = EL1(KK) ins B51(AH)
EL13POL = EL506(KK) ins B51(AH)
EL32(POL) = EL46(KK) hbg B235(PJ)
EL26POL) = EL61(KK) hbg B235(PJ)
EL1(POL) = EL1(KK) hbg B235(PJ)
Elgon x Elgon
EL2(POL) = EL41(KK) hbg EL74(KK)
EL57(POL) = EL2(KK) moon mix EL70(KK)
Primorski x Primorski
2P521(POL) = P62(KK) moon P62(KK)
Primorski x Elgon
3P521(POL) = P62(KK) moon EL74(KK)
P56(POL) = P56(KK) moon mix (EL70(KK), EL1(KK)
P600(POL) = P600(KK) moon mix (EL70(KK), EL1(KK)
1P56(POL) = P521(KK) moon mix EL74(KK), EL39(KK)
2P56(POL) = P521(KK) moon mix EL74(KK), EL39(KK)

Polski Buckfast = Carniolan x Mellifera 
DM13(POL) =
SZRON14(POL) = SZ62(BM) x SZ38(BM)

XXX..(POL) to nazwy linii królowych z naszej hodowli, będących córkami wyniku kojarzenia stron matecznych i ojcowskich, widocznych po prawej stronie „równań”.

 

 

Hodowla 2014

Buckfast
B1(POL)
B2(POL)
B3(POL)
B5(POL) córki B5(KK) ins B46(HA)
Elgon x Buckfast
EL506(POL) córki EL506(KK) ins B5(HA)
EL1(POL) córki EL1(KK) hbg B235(PJ)
Elgon x Primorski
EL6(POL)
EL7(POL)
Elgon x Elgon
EL10(POL)
Primorski x Primorski
P8(POL)
P9(POL)
Primorski x Elgon
P11(POL)
P56(POL) córki P56(KK) moon mix(El70(KK), EL1(KK)
P600(POL) córki P600(KK) moon mix(El70(KK), EL1(KK)

Pochodzenie nieopisanych lini dostępne jest poniżej w Hodowla 2013

*Wysyłka pocztą Paczką Ekstra 24 za pobraniem w kolejności składania zamówień.

Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę złożyć zamówienie, proszę pisać na adres matkipszczele@gmail.com, wysłać sms lub dzwonić – 502 575 960

Proszę o podanie danych adresowych wraz z numerem telefonu jak również określenie, jakie matki Państwo zamawiacie – nieunasiennione czy unasiennione.

Proszę o składanie zamówień na Buckfast, Elgon, Primorski.
Będziemy wysyłać matki pszczele z wymienionych powyżej linii.

Materiał reprodukcyjny Buckfast, Elgon i Primorski pochodzi z hodowli Josefa Kollera i jest efektem pracy krzyżowniczej wielu hodowców takich jak:
Heike Aumeier (DE) Anton Fuss (DE) Benedikt(Benno) Winnerlein (DE) Bogdan Macewicz (PL) Christian Peter (DE) Christian Salau (DE) Franz & Klaus Fehrenbach (DE) Hans Schweinesbein (DE) Thomas Kober (DE)†2012(46)(AU) Josef Koller (DE) Paul Jungels (LU) Eugen Neuhauser (AT) Reiner & Sylvia Schwarz (DE) Tassilo Baumer (DE) Thomas Kodym (AT) Thomas Rueppel (DE)

Matki pszczele ze sprawdzonym pogłowiem pszczół
Urodzone w czerwcu i w lipcu w ulach odkładowych na ramce wielkopolskiej lub Langstrotha 3/4.
Rodziny z unasiennionymi matkami przewożone są na pożytki, gdzie po wymianie pokoleń w sierpniu i we wrześniu, oceniane jest pogłowie pszczół.
****************************************************************************

Nie znakujemy matek pszczelich.
Opalitek przeszkadza matce w zaglądaniu do komórki pszczelej.
Ekologiczny flamaster znika po dwóch miesiącach a „porządny” napełniony lakierem samochodowym uszkadza matce pszczelej chitynę.
Podczas każdej przerwy na posiłek pszczoły usiłują oczyścić matkę z niepotrzebnego balastu.
Na filmie widzimy niezadowoloną matkę po oznakowaniu opalitkiem.

*******************************************************************************

Pszczoły Primorski, Buckfast i Elgon wykorzystują pożytki począwszy od wierzb aż do wrzosu. Nierojliwe.
Łagodne usposobienie, tworzenie silnych rodzin, dobra zimowla, zagospodarowywanie górnych korpusów to ich główne cechy.

*********************************************************************************

Prowadzimy selekcję i hodowlę trutni w celu zapewnienia dostatecznej ilości osobników męskich, uczestniczących w naturalnym unasiennianiu hodowanych przez nas matek pszczelich.

Miejscowość Stara Słupia położona w kotlinie u podnóża Gór Świętokrzyskich, otoczona jest z trzech stron górami i wzniesieniami. Nieliczne pasieki z pszczołą Kraińską i Buckfast znajdują się w odległości około 5 km od miejsca hodowli. Pozostałe po drugiej stronie pasma górskiego i w dużo większej odległości. Jesteśmy świadomi, że w unasiennianiu hodowanych przez nas matek nie uczestniczą jedynie nasze trutnie. Biorąc pod uwagę ilość hodowanych przez nas od kilku lat trutni, po kilkuletnich obserwacjach pogłowia pszczół po królowych unasiennianych w tym miejscu, możemy stwierdzić, że z roku na rok jest ono coraz lepsze. W żadnej z 300 rodzin w naszych pasiekach wędrownych nie zaobserwowaliśmy agresywności a wręcz łagodność. Poprawia się zarówno ilość jak i różnorodność wykorzystwywanych pożytków. Pszczoły nie mają problemów z zimowlą i wiosennym rozwojem.

Ilość hodowanych przez nas trutni kilkudziesięciokrotnie przewyższa ilość trutni potrzebnych do unasiennienia  hodowanych matek pszczelich.

Krzyżowanie wielu ras i lini pszczół Buckfast, Macedonica, Monticola i Primorski jak i ich potomków, przynosi pozytywne efekty.

Profesor Woyke biorąc pod uwagę wyniki badań rozpoczętych w 1960 wyraźnie stwierdził, że korzystniejszym jest występowanie w jednym pniu robotnic różniących się między sobą a najwięcej miodu produkują rodziny, w których matki unasienniane są trutniami kilku ras.

Doktor Antoni Chwałkowski, tworząc po raz pierwszy w Polsce użytkową linię pszczół pod nazwą Achwa, a będącą wynikiem krzyżowania pszczoły kaukaskiej z kraińską z domieszką cech środkowoeuropejskich potwierdził powyższe wnioski.

Potwierdzają to również opracowania Doktora Zawilskiego.

Najbardziej doskonałą metodą uzyskania takich efektów jest metoda sztucznej inseminacji, jednak biorąc pod uwagę zagrożenia, które dały znać o sobie po kilkudziesięciu latach jej stosowania, matki pszczele będą unasienniane naturalnie.

Zostawiając królowym unasienniającym się z wolnego lotu, możliwość wyboru w szerokim wachlarzu genów trutni, pozwalimy im w sposób naturalny w większym stopniu decydować samym o sobie.

Miksowanie nasienia trutni wielu ras i linii jest już stosowane zarówno sztucznie http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_JBB_2012.html , http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_GeB_2012.html  jak i w sposób naturalny na trutowiskach i w trakcie wieczornego unasienniania.

Wybraliśmy pszczoły, które  sprawdzają się w polskich warunkach pożytkowych, w pasiekach wędrownych jak i stacjonarnych.

Buckfast, Elgon i Primorski to efekt nieustającej pracy krzyżowniczej wielu hodowców:

Anton Fuss (DE) Benedikt(Benno) Winnerlein (DE) Bogdan Macewicz (PL) Christian Peter (DE) Christian Salau (DE) Franz & Klaus Fehrenbach (DE) Hans Schweinesbein (DE) Imkerei Kober Thomas Kober (DE) Josef Koller (DE) Eugen Neuhauser (AT) Reiner & Sylvia Schwarz (DE) Tassilo Baumer (DE) Thomas Kodym (AT) Thomas Rueppel (DE)

Cecropia Macedonica Meda Monticola Primorski Sahariensis Anatolica to rasy pszczół, które zostały wybrane do programów krzyżowniczych B, EL i P, pochodzą z reguły z surowych stref klimatycznych.

**********************************************************************

Metody unasienniania matek pszczelich

Unasiennianie naturalne

1. Niekontrolowane – mieszańce użytkowe

2. W terenie nasyconym selekcjonowanym materiałem ojcowskim –   mieszańce użytkowe i zachowawcze

3. Na trutowiskach – mieszańce użytkowe i zachowawcze

6. Wieczorne – mieszańce użytkowe i zachowawcze

Unasiennianie sztuczne

1. Zachowawcze, mieszańce użytkowe

Mateczniki pszczele

**************************************************
**************************************************

Hodowla 2013

PRIMORSKI – P P8(POL), P9(POL)

Primorski P521(KK) = .10 – P62(KK) moon P44(KK)

09– P44(KK) moon EL74(KK) :

.07 – P70(KK) hbg B8(TB)

uansienniane wieczorem P62(KK) = .08- P514(KK) hbg B292(HSB) I P55(KK) = .10-P62(KK)moon P44(KK)

BUCKFAST – B B1(POL), B2(POL), B3(POL)

Buckfast B65(KK) = .11 – B11(KK) hbg B108(CHP)
.09 – B524(KK) hbg B351(CS) :
.08 – B541(KK) hbg B292(HSB)

unasienniane na trutowisku Hausberg B7(HSB) B507(HSB) B20(TR)

ELGON x ELGON – EL x EL EL10(POL)

EL2(KK) = .10 – EL41(KK) hbg EL74(KK)

unasienniane na trutowisku Hausberg B45(RS) = .9-EL74(KK) hbg B351(CS)

PRIMORSKI x ELGON – P x EL P11(POL)

P521(KK) = .10-P62(KK) mm P44(KK)

hbg

B45(RS) = .09-EL74(KK) hbg B351(CS)

unasienniane na trutowisku Hausberg B45(RS) = .9-EL74(KK) hbg B351(CS)

ELGON x BUCKFAST – EL x B EL4(POL)

EL86(KK) = .11-EL70(KK) hbg B351(CS) .09-EL41(KK) hbg EL74(KK) :

.07- EL54(KK) hbg B8(TB)

unasienniane na trutowisku Hausberg B7(HSB) B507(HSB) B20(TR)

ELGON x PRIMORSKI – EL x P EL6(POL), EL7(POL)

EL86(KK) = .11-EL70(KK) hbg B351(CS) .09-EL41(KK) hbg EL74(KK) :

.07- EL54(KK) hbg B8(TB)

uansienniane wieczorem P62(KK) = .08- P514(KK) hbg B292(HSB) I P55(KK) = .10-P62(KK)moon P44(KK)

Primorski P12(POL) = Q71(BM) ins P223(BM) – Efekt polskiej selekcji pszczoły Primorski

 

********************************************************************************

20 myśli nt. „Matki Pszczele

 1. te dwie linie spokrewnione z Buckwastem czym się różnią?
  jakie ma pan terminy wysyłki matek unasiennionych,czy już za późnona ten rok

  • We wszystkich trzech liniach jest Buckfast i Primorski. W Buckfast również mamy Anatolicę, w Elgon – Monticolę i Anatolicę, w Primorski – Monticolę.
   Matki unasiennnione można w tej chwili zamawiać na II połowę lipca.
   Ostatnie matki rodzą się z reguły w połowie sierpnia.

 2. Panie Leszku. Wczoraj przeżyłem chwilę grozy. Do 14 pracowałem w pomieszczeniu klimatyzowanym i zapomniałem o dostawie matek. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, palący żar z nieba. Na ratuszu gminnym 36,5 C, słupek ze skrzynką pocztową na wystawie południowej domu. Wracałem do domu w przekonaniu, że pszczoły martwe, trudno opisać co czuje się w takiej chwili. Po wyjęciu przesyłki słyszę odgłos pszczół. Wszystkie 8 matek żyją i mają się dobrze, 1 robotnica martwa. 5 linii pszczół w 1 przesyłce to ewenement i tylko pasjonat tego dokonuje. Niech Dobry Bóg wynagrodzi w zdrowiu i da siłę do dalszej owocnej pracy. Dziękuję i Pozdrawiam.

  • Witam Pana,

   Wysyłka matek pszczelich w podwójnych papierowych kopertach z niewielkimi otworami jest najlepszym rozwiązaniem przede wszystkim ze względu na warunki podróży dla pszczół i królowych. Podwójna warstwa papieru jest bardzo dobrą izolacji. Chroni owady zarówno przed upałami jak i zimnem. Dodatkowo podróż w worku pocztowym pomiędzy listami to już komfort. Na etapie końcowym w torbie lub skrzynce listowej doręczyciela również są przyjazne warunki.To, że przesyłka z pszczołami ląduje niejednokrotnie w skrzynce na listy nie ma znaczenia. Pszczoły latają w pełnym słońcu podczas upałów i zimują w ulach jednościennych podczas największych mrozów. Dodatkowym atutem takiej formy wysyłki jest niska cena około 2-5 złotych w zależności od wielkości koperty. Z tego względu nie doliczmy do ceny matek pszczelich kosztów wysyłki. Jest to dosyć ważne, szczególnie dla początkujących pszczelarzy zamawiających niewielkie ilości matek pszczelich. Przesyłka na specjalnych warunkach wymusza konieczność dodatkowego oznakowania, dostarcza niezapomnianych emocji pracownikom poczty i kosztuje zamawiającego 26 złotych. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku przewoźnik ma dwa dni robocze na dostarczenie przesyłki. Z reguły trafiają one do adresata następnego dnia po nadaniu.
   Kilka lat temu w upalnym sierpniu przeżyłem podobną przygodę do Pańskiej.
   Była tylko jedna subtelna różnica. Pszczoły podróżowały do mnie siedem dni i dotarły całe i zdrowe.

   Otworki wykonane w kopertach nie są w zasadzie konieczne. Pszczoły maja dostateczny zapas tlenu wewnątrz a i papier też przepuszcza powietrze. Dmuchając na zimne, wykonujemy je jednak aby w razie potrzeby ułatwić pszczołom wentylowanie co przy dużych otworach jest dla nich niezmiernie trudne.
   Założyliśmy w tym roku trzykrotnie hodowlę wszystkich ras i linii jednocześnie. Porody odbyły się 26 maja, 2 i 16 czerwca. Do końca sezonu hodowlanego będą dostępne matki pszczele Buckfast, Elgon i Primorski.
   Dziękuję Panu serdecznie za życzenia.

   Darz miód :-)
   polbart

 3. dzien dobry.słyszalem o panskiej hodowli duzo dobrego. bardzo zalezy mi na matkach unasienionych primorskich. czy wysłałby je Pan za granicę (irlandia) ???
  Pozdro

 4. P. Leszku ! Na 23 matki 23 przyjęte, 22 czerwi. U elgona i szrona po opalitkowaniu zauważyłem niedowład środkowej nogi z jednej strony, czerwią słabiej. Rekordzistki w czerwieniu to Elgon i Elgon x Primorska, druga grupa to Buckfast, Elgon x Buckfast, P71, P21, słabsze to Primorska x Elgon, Szron, P8, P9, P27 – dwie ostatnie mniejsze wielkością pasują do 4,9. Bardzo dobrze już czerwią wszystkie na plastrach z komórkami 5,1 i 4,9. Największe matki to Elgon x Primorska, P71, Buckfast, Elgon. Jeśli bedzie coś zbywać w końcu sezonu hodowlanego to proszę po 1 szt. B1, B2, P8, P9 i ewentualnie elgon na podmianę. Aktualnie brak pożytku – duże utrudnienia z przyjęciem matek i obawa o rabunki. Jak zakwitnie nawłoć problem się skończy. Dziękuję i Pozdrawiam

 5. Matki pierwszorzędne ! Choć w tym roku zamawiałem u dwóch różnych pszczelarzy matki i jeden o mnie zapomniał jak się już przypomniałem zamiast unasienionych dostałem nieunasienione zamiast 7 matek 4 po takiej przygodzie postanowiłem zasypać Polbarta sms telefonami i e mailami czy na pewno czy aktualne. Zniósł to dzielnie i godnie śmiało mogę powiedzieć że w następnym roku zakupie tu wszystkie 40 matek do mojej pasieki. Jest pewność i moc w pszczołach POLECAM!

 6. Matki pierwszorzędne! Widać selekcję. Czerw równo kryty. Miodu i pieżgi wokoło aż grubo. Zamówienie złozyłem u trzech różnych hodowców… pozostałych nie będę komentował. W przyszłym roku wszystkie matki wymienię u POLBARTA. Obsługa szybka i bardzo kultularna.

  • P71(POL) i P21(POL) to wynik polskiej selekcji Primorskich.
   P8(POL) i P9(POL) to córki dwóch reproduktorek P521(KK).
   Na 4,9 mm nadają się tepszczoły które zauważymy, że się nadają i powinniśmy robić wszystko aby obydwie strony w jak największym stopniu kojarzyć.
   Kłaniają się trutowiska :-), sztuczne i wieczorne unasiennianie lub punkty kopulacyjne. W tym ostatnim przypadku zadziwiające jest to, że w następnych pokoleniach występuje dużo większa predyspozycja pszczół do budowy najmniejszej komórki w porównaniu ze sztucznym unasiennianiem.
   Pozdrawiam,
   polbart

 7. Z;forum; ,,MICHALOW,, genetyka czy sterowanie , wyróznił P. Leszek moją osobę matką unasienioną ze sprawdzonym czerwieniem; za ktorą serdeczne DZIEKI i prosze przesla na adres: Zdzisław Filipowski 99-200 Poddebice ul Sobieskiego 1 m 25. Zdrowych Wesołych Swiat i Dosiego Roku. Mniszek.

 8. Leszku, pomyśl o pszczelarzach mających 10-20 rodzin dla których bcf ze swoją siłą witalną i pędem do rozwoju nie przystaje do małych i umiarkowanych pożytków.Oprócz pszczoły dla pasiek 100-500 pomyśl o masie pasjonatów, którzy mają po10-20 uli i tak na prawdę To oni decydują o zapyleniu na ich terenie.Bardzo przepraszam ,że rozmanawiamy prwatnie o sprawach, które dotyczą większości małych pasiek ,ale sądzę że pseudonaukowcy mają nas w dupie. Liczą się granty , a nie, pszczoły.Różnorodność genetyczna i GMO
  to są dwa przeciwstawne światy,Jeśli my Leszku nie możemy walczyć o swoje prawa jako pszczelarze , a sadownicy robią co chcą w zakresie stosowania ciężkiej .h. , tzn PSL ma nas w dupie ,,
  PS.Rób swoje , postęp tworzą mądre leniuchy
  AMEN
  ,

 9. Szacunek dla Ciebie mam wielki.AMEN
  Ale ,mam prośbę , jeśli wszyscy bezkrytycznie zamawiają po 100 matek., bez oceny ich cech użytkowych tzn. bezkrytycznie to ja mam Leszku prośbę o umieszczenie przy każdej linii oferowanej do sprzedaży info. o podstawowych cechach różniących te linie.Ja rozumiem amok i zafascynowanie , ale jest gdzieś granica debilizmu porównywalnego z marketingiem Tuskolandu do kupownia kota w worku.Kupuję u Ciebie mając nadzieję na matki , które będą odpowiadaćmoim oczekiwaniom tj:
  miodne
  łagodne
  odporne na
  …..
  każdy może dodać co mu pasuje
  Ja nie oczekuję oferty b25xc38
  Chcę info. bardziej szczegółowego , dla pszczelarza najważniejsze są cechy użytkowe :plenność , miodność ,odporność na choroby, varoa itp a nie czy Leszku skrzyżowałeś hienę z lisem.Udało Ci się przekonać nas do małej komórki 5.1 4.9 ?
  Leszku., im wcześniej dostarczysz małym pszczelarzom jak ja info. o matkach , tym ,szybciej zrealizujesz ideę poprawy struktury genetycznej i szybciej zrealizujemy przejście na pszczołę bardziej odporną na varoa J.
  Koncepcja Die Biene Maja HD 2015 chyba nie wypali przy takim systemie informacji.
  Zyczę zdrówka
  do życzeń dołączają się : Kochający Mąż Władek, BUBU oraz Babcia Fijałkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>