Matki Pszczele 2015

Dziękujemy Wszystkim za współpracę.

W roku 2015 zakończyliśmy już wysyłki matek pszczelich.

Poniżej przedstawiamy linie pszczół rasy Buckfast, których unasiennione matki pszczele trafiły do nas w tym roku.

B557(POL) = B557(KK) = .14-B41(KK) ins B701(HSB) x Hinterris

B30(POL) = B30(KK) = .14-B10(KK) hbg B101(CHP) x ins

B625(POL) = B625(KK) = .14-B78(KK) ins B701(HSB) x Hinterris

5EL84(POL) = EL84(KK) = .13-EL1(KK)    ins B51(AH) x ins

5EL10(POL) = EL10(KK) = .14-EL84(KK) ins B701(HSB) x Hinterris

EL130(POL) = EL130(KK) = .12-EL80(KK) hbg B45(RS) .10-EL41 hbg x Hinterris

P74(POL) = P74(KK) = .14-P56(KK) moon mix EL2(KK)/EL46(KK) x Haubsberg

1P97(POL) = P97(KK) = .14-P539(KK) moon mix EL2(KK)/EL46(KK) x Hausberg

Cztery lata nie leczone pszczoły – VSH

2P97(POL) = P97(KK) = .14-P539(KK) moon mix EL2(KK)/EL46(KK) x Hausberg

Cztery lata nie leczone pszczoły – VSH

Trutnie trutowisko Hinterris: córki A701(HSB) = .12-A701(HSB) lthl B34(CS)

Trutnie trutowisko Hausberg: córki B44(RS) = .12-B148(RS) hbg B7(HSB)

Trutnie, Weissenburg (DE) inseminacja Hans Schweinesbein, córki

B235(PJ) = .10-B173(PJ) ins B213(PJ)

 

MKN160(POL) = KB258 x KB520 x Marken

MKN615(POL) = TR63 x ST114 x Marken

Trutnie, wyspa Marken córki MKK53 = TR73 x ST114

S104(POL) =

Trutnie, trutowisko Launthental córki

S105(POL) =

Trutnie, trutowisko Sondheim/Rohn córki

B4(POL) = .

Trutnie, trutowisko Sondheim/Rohn córki

B301(POL) = B301(MD) = .13-B!$@(MD) lthl GR23(TR) x bal

5B319(POL) = B319(MD) = .13B112(AH) mrk B129(TR) x bal

Trutnie, trutowisko wyspa Baltrum, córki B69(TR)

 

….

Lista zostanie wkrótce uzupełniona o brakujące dane i linie.

 

 

 

 

 

 

Składając zamówienie, proszę pisać na adres matkipszczele@gmail.com podając dane adresowe wraz z numerem telefonu, wysłać sms lub dzwonić – 502 575 960.

*Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej – Express 24 za pobraniem.

Gwarantowana dostawa na następny dzień po wysłaniu.

Koszt przesyłki 22 złote.

 

W roku 2015, dostępne będą wybrane królowe rasy Buckfast spośród linii:

Alis Sword * Anatolica * Capensis * Elgon * Lamarckii * Margret’s Hive * Meda * Monticola * Primorski * Sahariensis * Lunden Resistance Bees.

Od 2015 roku, nie będziemy prowadzić zbiorczych hodowli z kilku linii jednocześnie.
Codziennie będą porody wyłącznie jednej linii.
Nie będziemy również wysyłać królowych z każdej z wymienionych linii.
Część linii, będzie wyłącznie stroną ojcowską.
W przypadku matek pszczelich nieunasiennionych, możliwa będzie wysyłka królowych z jednej linii dziennie.

Wysyłki matek pszczelich unasiennionych z różnych linii w jednej przesyłce, w zależności od ich dostępności.

Ceny matek pszczelich

*Matki pszczele unasiennione naturalnie w punkcie kopulacyjnym w Starej Słupi, selekcjonowane, ze sprawdzonym czerwiem krytym – 100 zł – Dostępne

*Matki pszczele unasiennione naturalnie w punkcie kopulacyjnym w Starej Słupi, selekcjonowane, ze sprawdzonym pogłowiem pszczół – 160 zł. – Dostępne

 

Polbart & Buckfasty 2015

Buckfast
1B65(POL) = B11(KK) hbg B108(CHP)
2B65(POL) = B11(KK) hbg B108(CHP)
3B65(POL) = B11(KK) hbg B108(CHP)
B5(POL) = B5(KK) ins B46(HA)
1B78(POL) = B65(KK) hbg B45(RS)
2B78(POL) = B65(KK) hbg B45(RS)
B208(POL) = B101(MD) lthl B34(CS)
B319(POL) =
1B102POL) =

2B102(POL) =

3B102(POL) =

4B102(POL) =

Buckfast x Capensis
B320(POL) = B142(MD) lthl GR23(TR)
B366(POL) = B144(JG) lthl G23(TR)
Juhani Lunden Varroa Resistance
1VR58(POL) = B58(JL) ins B29(JL)
2VR58(POL) = B58(JL) ins B29(JL)

 

B-Israel ins Pure Ligustica
B300(POL) =
Margret Hive
MG1(POL) =
Alis Sword
1AS30(POL) =
2AS30(POL) =
3AS30(POL) =
Anatolica
A405(POL) =
Sahariensis x Sahariensis
1S127(POL) = S127(HST) Valors Mountain B269(NE)
Sahariensis x Anatolica Bayburt
2S127(POL) = S127(HST) hbg B101(CHP)
Lamarckii Egipt x Sahariensis
E300POL) = E300(HST) Valor Mountain B269(NE)
Ligurica Kangaroo Island x Sahariesis
B63(POL) = B63(HST) lthl B200(BB)
Meda Iran x Sahariensis
B83(POL) = B83(HST) Valors Mountain B269(NE)
Anatolica Sinop 62 x Anatolica Bayburt
B38(POL) = B38(HST) hbg B101(HP)
Monticola x Anatolica Bayburt
1M88(POL) = M88(HST) hbg B101(CHP)
Monticola x Sahariensis
2M88(POL) = M88(HST) lthl B200(BB)
3M88(POL) = M88(HST) Valors Mountain B269(NE)
Elgon x Buckfast
EL506(POL) = EL506(KK) ins B5(HA)
EL84(POL) = EL1(KK) ins B51(AH)
EL13POL = EL506(KK) ins B51(AH)
EL32(POL) = EL46(KK) hbg B235(PJ)
EL26POL) = EL61(KK) hbg B235(PJ)
EL1(POL) = EL1(KK) hbg B235(PJ)
Elgon x Elgon
EL2(POL) = EL41(KK) hbg EL74(KK)
EL57(POL) = EL2(KK) moon mix EL70(KK)
Primorski x Primorski
2P521(POL) = P62(KK) moon P62(KK)
Primorski x Elgon
P521(POL) = P62(KK) moon EL74(KK)
P56(POL) = P56(KK) moon mix (EL70(KK), EL1(KK)
P600(POL) = P600(KK) moon mix (EL70(KK), EL1(KK)
1P56(POL) = P521(KK) moon mix EL74(KK), EL39(KK)
2P56(POL) = P521(KK) moon mix EL74(KK), EL39(KK)

Polski Buckfast = Carniolan x Mellifera 
DM13(POL) =
SZRON14(POL) = SZ62(BM) x SZ38(BM)

XXX..(POL) to nazwy linii królowych z naszej hodowli, będących córkami wyniku kojarzenia stron matecznych i ojcowskich, widocznych po prawej stronie „równań”.

 

 

Hodowla 2014

Buckfast
B1(POL)
B2(POL)
B3(POL)
B5(POL) córki B5(KK) ins B46(HA)
Elgon x Buckfast
EL506(POL) córki EL506(KK) ins B5(HA)
EL1(POL) córki EL1(KK) hbg B235(PJ)
Elgon x Primorski
EL6(POL)
EL7(POL)
Elgon x Elgon
EL10(POL)
Primorski x Primorski
P8(POL)
P9(POL)
Primorski x Elgon
P11(POL)
P56(POL) córki P56(KK) moon mix(El70(KK), EL1(KK)
P600(POL) córki P600(KK) moon mix(El70(KK), EL1(KK)

Pochodzenie nieopisanych lini dostępne jest poniżej w Hodowla 2013

*Wysyłka pocztą Paczką Ekstra 24 za pobraniem w kolejności składania zamówień.

Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę złożyć zamówienie, proszę pisać na adres matkipszczele@gmail.com, wysłać sms lub dzwonić – 502 575 960

Proszę o podanie danych adresowych wraz z numerem telefonu jak również określenie, jakie matki Państwo zamawiacie – nieunasiennione czy unasiennione.

Proszę o składanie zamówień na Buckfast, Elgon, Primorski.
Będziemy wysyłać matki pszczele z wymienionych powyżej linii.

Materiał reprodukcyjny Buckfast, Elgon i Primorski pochodzi z hodowli Josefa Kollera i jest efektem pracy krzyżowniczej wielu hodowców takich jak:
Heike Aumeier (DE) Anton Fuss (DE) Benedikt(Benno) Winnerlein (DE) Bogdan Macewicz (PL) Christian Peter (DE) Christian Salau (DE) Franz & Klaus Fehrenbach (DE) Hans Schweinesbein (DE) Thomas Kober (DE)†2012(46)(AU) Josef Koller (DE) Paul Jungels (LU) Eugen Neuhauser (AT) Reiner & Sylvia Schwarz (DE) Tassilo Baumer (DE) Thomas Kodym (AT) Thomas Rueppel (DE)

Matki pszczele ze sprawdzonym pogłowiem pszczół
Urodzone w czerwcu i w lipcu w ulach odkładowych na ramce wielkopolskiej lub Langstrotha 3/4.
Rodziny z unasiennionymi matkami przewożone są na pożytki, gdzie po wymianie pokoleń w sierpniu i we wrześniu, oceniane jest pogłowie pszczół.
****************************************************************************

Nie znakujemy matek pszczelich.
Opalitek przeszkadza matce w zaglądaniu do komórki pszczelej.
Ekologiczny flamaster znika po dwóch miesiącach a „porządny” napełniony lakierem samochodowym uszkadza matce pszczelej chitynę.
Podczas każdej przerwy na posiłek pszczoły usiłują oczyścić matkę z niepotrzebnego balastu.
Na filmie widzimy niezadowoloną matkę po oznakowaniu opalitkiem.

*******************************************************************************

Pszczoły Primorski, Buckfast i Elgon wykorzystują pożytki począwszy od wierzb aż do wrzosu. Nierojliwe.
Łagodne usposobienie, tworzenie silnych rodzin, dobra zimowla, zagospodarowywanie górnych korpusów to ich główne cechy.

*********************************************************************************

Prowadzimy selekcję i hodowlę trutni w celu zapewnienia dostatecznej ilości osobników męskich, uczestniczących w naturalnym unasiennianiu hodowanych przez nas matek pszczelich.

Miejscowość Stara Słupia położona w kotlinie u podnóża Gór Świętokrzyskich, otoczona jest z trzech stron górami i wzniesieniami. Nieliczne pasieki z pszczołą Kraińską i Buckfast znajdują się w odległości około 5 km od miejsca hodowli. Pozostałe po drugiej stronie pasma górskiego i w dużo większej odległości. Jesteśmy świadomi, że w unasiennianiu hodowanych przez nas matek nie uczestniczą jedynie nasze trutnie. Biorąc pod uwagę ilość hodowanych przez nas od kilku lat trutni, po kilkuletnich obserwacjach pogłowia pszczół po królowych unasiennianych w tym miejscu, możemy stwierdzić, że z roku na rok jest ono coraz lepsze. W żadnej z 300 rodzin w naszych pasiekach wędrownych nie zaobserwowaliśmy agresywności a wręcz łagodność. Poprawia się zarówno ilość jak i różnorodność wykorzystwywanych pożytków. Pszczoły nie mają problemów z zimowlą i wiosennym rozwojem.

Ilość hodowanych przez nas trutni kilkudziesięciokrotnie przewyższa ilość trutni potrzebnych do unasiennienia  hodowanych matek pszczelich.

Krzyżowanie wielu ras i lini pszczół Buckfast, Macedonica, Monticola i Primorski jak i ich potomków, przynosi pozytywne efekty.

Profesor Woyke biorąc pod uwagę wyniki badań rozpoczętych w 1960 wyraźnie stwierdził, że korzystniejszym jest występowanie w jednym pniu robotnic różniących się między sobą a najwięcej miodu produkują rodziny, w których matki unasienniane są trutniami kilku ras.

Doktor Antoni Chwałkowski, tworząc po raz pierwszy w Polsce użytkową linię pszczół pod nazwą Achwa, a będącą wynikiem krzyżowania pszczoły kaukaskiej z kraińską z domieszką cech środkowoeuropejskich potwierdził powyższe wnioski.

Potwierdzają to również opracowania Doktora Zawilskiego.

Najbardziej doskonałą metodą uzyskania takich efektów jest metoda sztucznej inseminacji, jednak biorąc pod uwagę zagrożenia, które dały znać o sobie po kilkudziesięciu latach jej stosowania, matki pszczele będą unasienniane naturalnie.

Zostawiając królowym unasienniającym się z wolnego lotu, możliwość wyboru w szerokim wachlarzu genów trutni, pozwalimy im w sposób naturalny w większym stopniu decydować samym o sobie.

Miksowanie nasienia trutni wielu ras i linii jest już stosowane zarówno sztucznie http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_JBB_2012.html , http://perso.fundp.ac.be/~jvandyck/homage/elver/pedgr/ped_GeB_2012.html  jak i w sposób naturalny na trutowiskach i w trakcie wieczornego unasienniania.

Wybraliśmy pszczoły, które  sprawdzają się w polskich warunkach pożytkowych, w pasiekach wędrownych jak i stacjonarnych.

Buckfast, Elgon i Primorski to efekt nieustającej pracy krzyżowniczej wielu hodowców:

Anton Fuss (DE) Benedikt(Benno) Winnerlein (DE) Bogdan Macewicz (PL) Christian Peter (DE) Christian Salau (DE) Franz & Klaus Fehrenbach (DE) Hans Schweinesbein (DE) Imkerei Kober Thomas Kober (DE) Josef Koller (DE) Eugen Neuhauser (AT) Reiner & Sylvia Schwarz (DE) Tassilo Baumer (DE) Thomas Kodym (AT) Thomas Rueppel (DE)

Cecropia Macedonica Meda Monticola Primorski Sahariensis Anatolica to rasy pszczół, które zostały wybrane do programów krzyżowniczych B, EL i P, pochodzą z reguły z surowych stref klimatycznych.

**********************************************************************

Metody unasienniania matek pszczelich

Unasiennianie naturalne

1. Niekontrolowane – mieszańce użytkowe

2. W terenie nasyconym selekcjonowanym materiałem ojcowskim –   mieszańce użytkowe i zachowawcze

3. Na trutowiskach – mieszańce użytkowe i zachowawcze

6. Wieczorne – mieszańce użytkowe i zachowawcze

Unasiennianie sztuczne

1. Zachowawcze, mieszańce użytkowe

Mateczniki pszczele

**************************************************
**************************************************

Hodowla 2013

PRIMORSKI – P P8(POL), P9(POL)

Primorski P521(KK) = .10 – P62(KK) moon P44(KK)

09– P44(KK) moon EL74(KK) :

.07 – P70(KK) hbg B8(TB)

uansienniane wieczorem P62(KK) = .08- P514(KK) hbg B292(HSB) I P55(KK) = .10-P62(KK)moon P44(KK)

BUCKFAST – B B1(POL), B2(POL), B3(POL)

Buckfast B65(KK) = .11 – B11(KK) hbg B108(CHP)
.09 – B524(KK) hbg B351(CS) :
.08 – B541(KK) hbg B292(HSB)

unasienniane na trutowisku Hausberg B7(HSB) B507(HSB) B20(TR)

ELGON x ELGON – EL x EL EL10(POL)

EL2(KK) = .10 – EL41(KK) hbg EL74(KK)

unasienniane na trutowisku Hausberg B45(RS) = .9-EL74(KK) hbg B351(CS)

PRIMORSKI x ELGON – P x EL P11(POL)

P521(KK) = .10-P62(KK) mm P44(KK)

hbg

B45(RS) = .09-EL74(KK) hbg B351(CS)

unasienniane na trutowisku Hausberg B45(RS) = .9-EL74(KK) hbg B351(CS)

ELGON x BUCKFAST – EL x B EL4(POL)

EL86(KK) = .11-EL70(KK) hbg B351(CS) .09-EL41(KK) hbg EL74(KK) :

.07- EL54(KK) hbg B8(TB)

unasienniane na trutowisku Hausberg B7(HSB) B507(HSB) B20(TR)

ELGON x PRIMORSKI – EL x P EL6(POL), EL7(POL)

EL86(KK) = .11-EL70(KK) hbg B351(CS) .09-EL41(KK) hbg EL74(KK) :

.07- EL54(KK) hbg B8(TB)

uansienniane wieczorem P62(KK) = .08- P514(KK) hbg B292(HSB) I P55(KK) = .10-P62(KK)moon P44(KK)

Primorski P12(POL) = Q71(BM) ins P223(BM) – Efekt polskiej selekcji pszczoły Primorski

 

********************************************************************************

Dodaj komentarz