Matki pszczele unasiennione naturalnie

Matki Pszczele unasienniane naturalnie w terenie nasyconym selekcjonowanymi trutniami

Nasze marzenia o najlepszych pszczołach. – Czy kiedykolwiek mogą się spełnić?

Z reguły, dwadzieścia procent rodzin pszczelich to rodziny wybitne. – Pozostałe osiemdziesiąt procent to średnie i słabe.

Można odwrócić tę proporcję.

Duża grupa hodowców matek pszczelich na całym świecie pracuje nad uzyskaniem jak najlepszych efektów selekcjonując i krzyżując rasy i linie pszczół.

Uzurpujemy sobie prawo do kształtowania takiej pszczoły jaka będzie najbardziej przyjazna pszczelarzowi, sąsiadom i pożytkom począwszy od kilkudziesięciu rodzajów wierzb a skończywszy na kwitnących jesienią wrzosowiskach.

Efektem tych prac jest pszczoła odporna na choroby, dobrze zimująca, tworząca silne rodziny, wykorzystująca w zadowalającym stopniu różne rodzaje pożytków, mająca łagodne usposobienie w stosunku do pszczelarza a jednocześnie bardzo dobrze strzegąca swojego gniazda przed osami i szerszeniami.

Najlepsza pszczoła, to ta która wykorzystuje wszystkie pożytki w czasie sezonu.

Od pszczelarza zależy w jaki sposób zapewni jej te pożytki.

Wiele zależy od usytuowania pasieki, konstrukcji uli i mobilności.

Kierunek jaki obrała selekcja pszczół na całym świecie to właśnie takie uniwersalne pszczoły.

Oparła się ona na badaniach i wnioskach wielu wybitnych pszczelarzy i naukowców, którzy już od początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, widzieli przyszłość pszczelarstwa w krzyżowaniu odległych sobie genetycznie ras pszczół.

Hodowcy stosują sztuczne unasiennianie matek pszczelich, unasiennianie na wyspach i trutowiskach, wieczorne unasiennianie, sztuczne unasiennianie zmieszanym nasieniem trutni pochodzącym od wielu ras i linii, nasycanie terenu unasienniania trutniami z wybitnych rodzin pszczelich o najlepszych predyspozycjach do utrzymania najlepszych parametrów pszczół.

Czy aby nie za bardzo ingerujemy w życie pszczół? – Czy narzucając konkretny, ścisły dobór stron matecznej i ojcowskiej nie wymuszamy w efekcie powstawanie linii takich jakie chcemy uzyskać? – Na pewno nie.

Nie można jednocześnie zapominać o oddaniu głosu pszczołom.

Rzecz jasna, że musimy trzymać je w ryzach i powodować naszymi staraniami efekty, do których dążymy.

W ciągu ostatnich lat stworzyliśmy bazę do unasienniania matek pszczelich, selekcjonując rodziny ojcowskie według najlepszych wzorców.

Zapewniliśmy matkom pszczelim i trutniom możliwość jak największej ilości kombinacji w doborze.

Posiadamy materiał genetyczny od kilku nieprzypadkowo wybranych hodowców wielokrotnych krzyżówek pszczół.

Zdecydowaliśmy się na nasycanie naszego terenu trutniami wybranymi przez nas do rozrodu.

Po kilku latach pracy, uzyskaliśmy w pasiekach, efekt w postaci osiemdziesięciu procent bardzo dobrych rodzin pszczelich. –  Geny trutni są równie ważne jak geny matek pszczelich

Widoczne jest to u pszczół Buckfast, Elgon i Primorski zarówno w drugich jak i trzecich pokoleniach, które utrzymują parametry pierwowzorów. Adaptacja do warunków lokalnych w drugim i trzecim pokoleniu, czyli do wody, nektaru i pyłku, powoduje dalszy wzrost efektu heterozji.

– Dlaczego ten efekt nie zanika? – Dlatego, że unasienniamy matki pszczele w terenie nasyconym trutniami z ponad stu wybranych rodzin ojcowskich o bardzo dużej różnorodności genów.

Po długotrwałej pracy selekcyjnej i krzyżowniczej w Niemczech, Austrii i Finlandii importowane matki pszczele służą jako materiał reprodukcyjny do hodowli.

W czasach, kiedy nie było aż takiego zróżnicowania genetycznego pszczół, matki pszczele podczas lotów godowych odwiedzały odległe tereny, w poszukiwaniu trutni o jak najbardziej różniącym się materiale genetycznym, od tego który same posiadały. Trutnie przylatywały w miejsca kopulacji jeszcze z większych odległości aniżeli matki pszczele.

Do dzisiaj znane jest twierdzenie, że nieunasienniona matka pszczela ucieka przed własnymi trutniami.

Nasycając teren bardzo zróżnicowanym pogłowiem trutni, umożliwiamy matkom pszczelim kopulowanie z samcami, które im najbardziej odpowiadają.

Efekty takie, możliwe są do uzyskania jedynie w przypadku posiadania kilkudziesięciu linii reprodukcyjnych matek pszczelich.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji pogłowia po królowych unasiennianych na trutowiskach, unasiennianych wieczorem i inseminowanych, doszliśmy do wniosku, iż należy w jak największym stopniu zostawić pszczołom możliwość doboru naturalnego, spośród jak najbardziej zróżnicowanego materiału genetycznego strony ojcowskiej.

Manipulując w dużym stopniu pszczołami, staramy się jednocześnie im umożliwić jak najdoskonalszy sposób naturalnego unasienniania.

Matki pszczele i trutnie w procesie unasienniania z wolnego lotu, podlegają naturalnej selekcji.

Do kopulacji dochodzi pomiędzy najlepszymi i w największym stopniu odpowiadającymi sobie osobnikami.

Przyjęta przez nas metoda unasienniania naturalnego, jest porównywalna z inseminacją matek pszczelich zmiksowanym nasieniem wielu linii trutni jak również unasiennianiem matek na trutowiskach – trutniami wielu linii rodzin ojcowskich.

 

 

Najnowsze wpisy

Hodowla matek pszczelich 2016

Dzisiaj rozpoczęliśmy hodowlę matek pszczelich.

– Pozytywna ocena hodowli trutni, kondycji pszczół i ilości czerwiu w rodzinach wychowujących i ojcowskich pozwoliła nam na rozpoczęcie hodowli matek pszczelich.

W pierwszej grupie hodowlanej – matek pszczelich przeznaczonych do wczesnowiosennego unasienniania w nasyconym trutniami terenie, planowaliśmy unasienniać matki przeznaczone do dalszej reprodukcji z następujących linii:

B38(POL), 1B102(POL), EL13(POL), EL26(POL), P56(POL), 1P56(POL),
ZULFIQAR AS30(POL), SZRON SZ14(POL), 2VR58(POL), 1P97POL) i 2P97(POL).
– Z uwagi na to, iż  w rodzinie pszczelej z matką B38(POL),  w ubiegłym roku na jesieni nastąpiła cicha wymiana matki pszczelej i obecnie czerwi już jej córka 15F1B38(POL) = B38(POL) : 15NNmix,  postanowiliśmy wybrać do hodowli inną matkę reprodukcyjną linii Buckfast.
Zarówno ze strony pszczelarzy jak i z naszej,  propozycje oscylowały wokół pięciu linii – B319(POL), B320(POL), B366(POL), B5(POL) i najstarszej dostępnej na dzisiejszy dzień linii 2B65(POL) z 2012 roku, znanej większości pszczelarzy jako B2.
Po długich rozważaniach, zdecydowaliśmy aby utraconą matkę reprodukcyjną B38(POL) zastąpić matką reprodukcyjną linii  B319(POL).
 
Poniżej przedstawiamy linie,  z których matki pszczele będą sprzedawane jako unasiennione użytkowe.
– Następnymi w kolejności unasienniane będą matki z najstarszych naszych linii z 2012 roku czyli 2B65(POL) znana jako B2 i P521(POL) znana również jako P11.
– Kolejna grupa to B5(POL), E300(POL), 1M88(POL), B320(POL), B366(POL).
Przyjdzie również czas na unasiennianie matek pszczele pozostałych nowych linii z 2015 roku:
B30, B557, B625, 5EL84, 5EL10, EL130, B4….(POL).
Pozytywne obserwacje po zeszłorocznym unasiennianiu sierpniowo – wrześniowym, predysponują matki pszczele z linii MKN160, MKN615, 
S104, S105, 5B319 ….(POL) do kolejnego unasienniania.
Unasiennione matki pszczele ze wszystkich linii wymienionych powyżej, przeznaczone są do sprzedaży na rok 2016. 
Pozostałe matki pszczele z linii nie wymienionych powyżej, będą służyć do:
– unasienniania sierpniowo – wrześniowego, kilkoma stronami linii trutni
– unasienniania wrześniowo – październikowego, jedną linią trutni z jednej rodziny ojcowskiej
– do hodowli matek do rodzin przeznaczonych na ojcowskie w 2017 roku
– do hodowli własnej
  1. Ostatnie ramki pracy do hodowli trutni Napisz odpowiedź
  2. Łączenie przezimowanych odkładów Napisz odpowiedź
  3. Początek hodowli trutni 2 odpowiedzi
  4. Podziękowania Napisz odpowiedź
  5. 2016 – Pierwsza marcowa wizyta u pszczół Elgon i Zulfiqar 11 odpowiedzi
  6. Unasiennianie matek pszczelich, widziane oczami Google 2 odpowiedzi
  7. Fundacja Dziecięca Fantazja Możliwość komentowania Fundacja Dziecięca Fantazja została wyłączona
  8. Inteligencja pszczół – 2 odpowiedzi
  9. Zimowa przerwa w czerwieniu matek pszczelich 8 odpowiedzi